top of page
  • Фото автораМихайло Чорний

Проєктний менеджер в НУО. Проєктне управління в НУО: підсумки вебінару 15.02.2024

Проєктний менеджер (ПМ) – це людина, що відповідає за перебіг проєкту, підготовку документації, якість заявок та загальний супровід проектів.


Ключові функції (задачі або процеси) керівника проєкту:

1. Ініціювання проєкту та передпроєктна комунікація з усіма зацікавленими сторонами. Формування основних параметрів проекту та узгодження із зацікавленими сторонами.

2. Реалізація проекту із забезпеченням виконання основних параметрів, що контролюються: час, витрати, якість з метою досягнення визначеної цілі.

3. Формування календарного графіка виконання робіт за проектом.

4. Здійснення бюджетного планування проекту, в т.ч. визначення потреби у фінансуванні.

5. Координація ( спілкування, ставлення задач) всіх учасників проекту.


Проєктний менеджер

6. Оперативний контроль ходу реалізації проекту - контроль термінів і фінансових потоків проекту.

7. Проведення регулярних нарад з зовнішніми учасниками проекту про хід реалізації проєкту.

8. Аналіз фінансових показників за проєктом.

9. Підготовка рішень, які вплинуть на терміни і витрати по проєкту ( скорочення або збільшення витрат).

10. Організація обліку зобов'язань сторін в розрізі укладених договорів.

11. Проведення тендерів з вибору підрядних організацій.

12. Підготовка рішень про зміну підрядних організацій.

13. Контроль здачі об'єкта / продукту в експлуатацію ( наскільки відсотків ми виконали заплановані показники).

14. Контроль офіційного оформлення документів на об'єкт / продукт (отримання правовстановлюючих документів).

 

Потрібні особисті якості керівнику проєкту:

-  Системне мислення;

-  Відповідальність;

-  Висока працездатність;

-  Комунікабельність;

-  Гнучкість;

-  Стресостійкість.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page