top of page
  • Фото автораМихайло Чорний

Просто про фінанси для малого бізнесу

Гроші – це наслідок наших дій, управління фінансами це трохи ширше поняття в бізнесі, це те, яким чином наша компанія може досягнути максимально кращого результату за існуючих ресурсів на даний момент часу. Керівнику компанії потрібно оптимально розподілити ці ресурси, які він має на наступний період для досягнення цих цілей, які перед собою ставить.


   А цілі в компанії можуть бути різними, від показника прибутку чи маржі до частки ринку ( інколи доводилось бачити власників, які ставлять за ціль максимум дивідендів кожного місяця отримати з компанії не зважаючи на усі внутрішні процеси та плановані витрати, в більшості такі «компанії» довго не існують, та і компаніями, їх важко назвати). Якщо Ви найманий керівник, або плануєте ним бути, дайте відповідь собі на питання, яка ціль ( мета) цього бізнесу та яку користь з неї має її власник? Інколи мета бізнесу може бути захована від Вас, і Ви її довго можете не бачити, як керівник, все залежить скільки у Вас є досвіду та вміння бачити.


Фінанси для малого бізнесу. Управління фінансами.

Керівник компанії виконуючи стратегію розвитку організації має забезпечити фінансовий результат, який є передбачуваним відповідно бюджету та прогнозів на рік. Інколи постає питання чи реально передбачити фінансовий результат компанії, якщо так усе просто? Ні, в сучасному світі не реально його передбачити, можна лише позначити орієнтири куди ми рухаємось, і спрямувати ресурси (раціонально використати)  так, щоб отримати результат, який ми хочемо.

 

  Ключові поняття та показники, якими має управляти власник бізнесу (фінанси для малого бізнесу): чистий прибуток, грошовий потік, витрати компанії. Є багато інших показників, такі як активи, власний капітал, позичений капітал, ліквідність, платоспроможність, рентабельність, капіталізація, але вони не є ключовими до певного моменту розвитку компанії.  

  Чистий прибуток ( або додана вартість капіталу) – кінцевий фінансовий результат, що виражається зростанням власного капіталу, та означає, що активи організації зростають швидше аніж зобов’язання. Протягом першого року діяльності, рекомендую не зосереджувати на цьому показнику увагу, Ви можете його для себе вивести після 12 місяців діяльності, і запланувати на наступний період для прогнозу його, проте це не ключовий показник для Вас, бо Ви, як компанія можете бути прибуткові, але у Вас не буде можливості отримати доступу до коштів та здійснити оплати. Варто зосередитись на забезпеченні оптимального для розвитку рівня продажів та доступу до кредитних ресурсів.

   Витрати компанії – все, що призводить до зменшення власного капіталу є витратами. Витрати контролювати важливо, але в розумних межах, бо інколи ми думаємо, що скоротивши витрати – ми отримаємо прибуток, та це рідко буває. Скорочення витрат не впливає на збільшення прибутку. Важливо собі ставити питання – як ця стаття витрат впливає на збільшення доходу та цінності компанії? Якщо ми цю статтю витрат залишимо на цьому рівні чи вплине вона на наступний період часу на грошовий потік і прибуток компанії? Якщо ми цю статтю витрат скоротимо, як ця наша дія вплине на діяльність компанії в короткостроковій і довгостроковій перспективі? Є витрати, які варто скоротити, навіть, якщо ми боїмось це зробити.

   Грошовий потік – це різниця між надходженнями грошових коштів й платежами, які ми маємо здійснити в певний проміжок часу. Для мікробізнесу, а особливо того, який тільки починає і хоче вирости до розміру середнього бізнесу, найважливішим поняттям та інструментом, який має стояти на першому місці є грошовий потік. Важливо контролювати регулярність надходження коштів від економічної діяльності компанії, та контролювати залишки коштів на рахунках. Якщо велика сума коштів є на Ваших рахунках, потрібно їх вкладати у розвиток бізнесу, не залишати їх, щоб вони були для безпеки компанії, а рухати ними – інвестувати та отримувати досвід і дохід.

    Можливо Ви не побачили терміну «баланс», у цій статті його не вживаю, бо вважаю для мікробізнесу його не основним, і ним потрібно управляти вже на іншій стадії розвитку бізнесу.


   Для мікробізнесу та малого бізнесу варто мати можливість позичати капітал і використовувати його для свого розвитку, проте варто контролювати структуру капіталу – власного та позиченого. Також контролюйте куди Ви вкладаєте кошти, які Ви позичили, бажано мати окрему систему обліку для таких проєктів ( маю на увазі наприклад Ви взяли кредит на 500 тис. грн. в банку на певний період часу, і варто розуміти куди Ви їх вклали, та яку суму коштів Ви будете з цього вкладення отримувати в грошовому потоці, і чи рентабельна ця позика після виплати відсотків та тіла кредиту щомісяця або щоквартально).

   Є ще один показник, який бажано контролювати – ліквідність. Цей показник показує наскільки легко Ви можете обслуговувати борги. В більшості його розраховують за формулою – поточні активи у відношенні ( поділити) на поточні зобов’язання ( інколи вводять поняття швидка ліквідність і до активів додають запаси).


   Дохідність будь-якого бізнесу пов’язана з ризиком, чим більша дохідність, тим більший ризик. Чим більша непередбачуваність тим більший ризик, маєте це усвідомлювати, проте не боятись цього.


   Нижче, Ви можете скачати розроблену фінансову модель, та застосовувати її у власному бізнесі. Ще раз наголошую, на першому місці потрібно контролювати грошовий потік ( вкладка CF), потім на другому місці вкладки VC та FC  ( постійні та змінні витрати) та робити цей облік щомісячно з можливістю бачити тенденції та коливання.Фінансова модель
.xlsx
Завантажити XLSX • 81KB

482 перегляди

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page