top of page
  • Фото автораМихайло Чорний

Гранти для підтримки малих та середніх переробних підприємств

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ), яку впроваджує компанія «Кімонікс Інтернешнл Інк.», оголошує прийом грантових заявок на реалізацію заходів, спрямованих на підтримку інноваційної трансформації та розвитку українських переробних малих та середніх підприємств (МСП). Ці зусилля допоможуть українським переробним МСП подолати спричинені війною збої та зупинки виробництва, забезпечити безперервність та стійкість бізнесу, а також допоможуть МСП розвиватися на внутрішньому та зовнішніх ринках та, зрештою, підтримувати економіку України.

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ) надає гранти українським переробним МСП - підприємствам приватної форми власності для підтримки інноваційної трансформації та розвитку. Зокрема, гранти підтримуватимуть МСП у діяльності, яка сприяє виробництву інноваційних продуктів, модернізації виробництва, скороченню ручної людської праці у поєднанні зі створенням більш висококваліфікованих робочих місць, підвищенню енергоефективності та ефективності використання інших ресурсів (наприклад, води) та поводження з відходами (наприклад, зменшення відходів, їх переробка), підвищенню відповідності стандартам охорони навколишнього середовища, ощадливому виробництву, та у подібних видах діяльності, які сприяють побудові технологічної, сучасної, цифрової переробної промисловості, імпортозаміщенню на українському ринку та/або експорту української продукції для заповнення ніш, які раніше займала російська та білоруська продукція, локалізація виробництва товарів потрібних для відбудови.


В рамках цієї програми USAID КЕУ очікує надати гранти підприємствам переробної промисловості (Секція С КВЕД - 2010), крім підприємств, що працюють в сфері виробництва алкогольних напоїв, тютюнових виробів, коксу та продуктів переробки нафти, хімічних речовин і хімічної продукції, фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, поліграфічної діяльності, ремонту і монтажу машин і устаткування, в медичній сфері, а також підприємств, що виробляють будь-яку продукцію, яка може розглядатися як зброя, боєприпаси чи продукція подвійного призначення. Діяльність, яка може бути підтримана в рамках цього ЗПЗ включає, але не обмежується, наступним:

  • Впровадження інноваційних рішень, інструментів та бізнес-моделей для підвищення ефективності та продуктивності бізнесу (виробництва та/або продажів); 

  • Придбання обладнання, апаратного забезпечення для вдосконалення процесів/продуктів/технологій; 

  • Діяльність, пов’язана із запуском виробництва технологічно нового або вдосконаленого продукту, наприклад, закупівля послуг з автоматизації процесів, з розробки технічних специфікацій, технічних проектів; 

  • Діяльність, необхідна для сертифікації продукції на відповідність національним або міжнародним стандартам якості та безпечності, або галузевим аудитам/сертифікаціям, необхідним для підвищення конкурентоспроможності та зростання;

  • Діяльність, пов'язана з масштабуванням випуску продукції, а також маркетинговим просуванням існуючого продукту на національному та закордонних ринках. Така діяльність не може включати допомогу в організації участі в торгових виставках, торгових місіях та подібних активностей;

  • Застосування передових виробничих і бізнес-рішень у виробництві продукції  (що може включати 3D-друк і адитивне виробництво, встановлення робототехніки та запровадження автоматизації процесів, застосування штучного інтелекту (ШІ) та передових технологій обробки даних тощо).

Гранти надаватимуться та реалізовуватимуться відповідно до правил USAID та нормативних документів уряду США, які регулюють надання грантів за контрактами, а також згідно з внутрішніми політиками управління грантами Програми КЕУ. 


ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗПЗ-2023-036 ТА СУПРОВІДНІ ДОДАТКИ ДОСТУПНІ НА GOOGLE DRIVE.


Процес подання заявок складатиметься із двох етапів. Усі заявки – на 1 та 2 етапі – повинні надсилатись через платформу для подання заявок Submittable.


Будь ласка, заповніть онлайн-форму для подання заявки та дотримуйтесь інструкцій щодо заповнення та завантаження необхідних документів. Концепція (1 етап) повинна подаватись лише українською мовою відповідно до формату та вимог, зазначених у Додатку А. Для тих заявників, які переходять до 2 етапу, необхідні форми, документація та інструкції будуть розміщені на платформі для подання заявок Submittable.

1 етап: через платформу для подання заявок Submittable заявники повинні подати концепцію та бюджет, використовуючи шаблон для концепції в Додатку А, що включає інформацію про бюджет, а також копію Свідоцтва про реєстрацію. Комітет з грантового відбору розгляне подані концепції. Якщо заявник відповідає критеріям оцінювання, наведеним у Розділі V, або перевищує їх, його повідомлять про проходження 1 етапу і запросять подати повну заявку через платформу для подання заявок Submittable. На першому етапі заявки можуть бути подані до одного з трьох дедлайнів: 1 дедлайн – до 15 серпня 2023 року включно (розглядатимуться в серпні 2023 року) 2 дедлайн – до 15 жовтня 2023 року включно (розглядатимуться в жовтні 2023 року) 3 дедлайн – до 15 грудня 2023 року включно (розглядатимуться в грудні 2023 року).

На 1 етапі заявки не розглядатимуться на основі детальних критеріїв, а оцінюватимуться та відбиратимуться на основі оцінки, чи можливо їх реалізувати, та на основі їхньої відповідності пріоритетним сферами технічної допомоги Програми USAID КЕУ. Лише найбільш перспективні концепції будуть відібрані до 2 етапу.


2 етап: заявники, відібрані в результаті І етапу, повинні подати повну заявку через платформу для подання заявок Submittable, відповідно до правил і процедур Програми USAID КЕУ. Перш ніж Програма USAID КЕУ ухвалить остаточне рішення щодо надання гранту, повні заявки оцінюватиме незалежний комітет з грантового відбору на основі детальних критеріїв. Заявників поінформують про рішення комітету з грантового відбору через платформу для подання заявок Submittable.


Необхідні форми, документація та інструкції для подання заявок на 2 етапі будуть надіслані безпосередньо тим заявникам, які успішно пройшли 1 етап. Уся інформація буде надіслана через платформу для подання заявок Submittable, і тому вона не включена до цього ЗПЗ.

85 переглядів

留言

評等為 0(最高為 5 顆星)。
暫無評等

新增評等
bottom of page